Thư mời chào giá số 1957 ngày 20/11/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm giấy A4 trắng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương.