Phòng - Ban

Khoa Dinh dưỡng

Khoa Dinh dưỡng

1. Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đương nhiệm:

          - Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Anh                     Trưởng khoa

          

            -  Thạc sĩ. Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thu Liễu        Phó trưởng khoa    

            - Tổ trưởng công tác: Vũ Thị Minh Duyên

            - Tổ trưởng công đoàn: Lê Thị Ngân

2. Tổ chức nhân lực:

Tổng số: 23 CBVCLĐ, trong đó: 02 thạc sĩ, 03 dinh dưỡng viên; 1 kế toán viên, 03 nhân viên kỹ thuật; 01 điều dưỡng; 13 nhân viên phục vụ.

3. Các bộ phận:

a) Bộ phận tư vấn dinh dưỡng.

b) Bộ phận dinh dưỡng điều trị.

c) Bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng.

4. Sơ lược lịch sử

Năm 1974, khoa Dinh dưỡng chính thức được thành lập do Bác sĩ Nguyễn Kim Tòng phụ trách.Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay khoa dinh dưỡng luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, lãnh đạo của bệnh viện  qua các thời kỳ khoa đã và thay đổi từng ngày về cơ sở vật chất cũng như chuyên môn, nguồn nhân lực.

Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Ông Nguyễn Kim Tòng

2. Ông Nguyễn Thế Mỹ

3. Bà Trịnh Thị Liên

4. Bà Phạm Thị Minh

5. Chức năng nhiệm vụ:

 - Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

 - Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

 - Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.

- Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện.

- Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

6. Thành tích đã đạt được:

          Tập thể CBVC trong toàn khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Khoa luôn tham gia tích cực các hoạt động phòng trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên bệnh viện phát động.

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho Tập thể lao động xuất sắc các năm 2008, 2010, 2011, 2012 – 2018; 2019-2022

* Bằng khen của CĐYTVN cho tập thể xuất sắc và nhiều bằng khen của các cấp cho cấp trao tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chung do ngành cũng như bệnh viện phát động.